Sonda
Czy według Ciebie inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną jest opłacalna?
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Nowelizacja ustawy o OZE z 1 lipca 2016 i nowe przepisy dla prosumentów - WYJAŚNIENIE NOWYCH ZASAD NETMETERINGU
Nowelizacja ustawy o OZE z 1 lipca 2016 i nowe przepisy dla prosumentów - WYJAŚNIENIE NOWYCH ZASAD NETMETERINGU

Nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie i... jest całkiem niezła. Rozwiązano i doprecyzowane wiele kwestii, które w poprzednim systemie budziły kontrowersje i działały na niekorzyść właścicieli elektrowni fotowoltaicznych. Ale jest też kilka minusów. Co zatem czeka PROSUMENTÓW w nowym systemie?

 

1. Nowa definicja Prosumenta:

Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”;

Komentarz: w definicja Prosumenta oprócz osób fizycznych obejmuje również inne podmioty (np. jednostki publiczne, kościoły i inne), które nie wykonują działalności gospodarczej, lub wykonują działalność, ale instalacja będzie wykorzystana na cele prywatne nie związane z działalnością gospodarczą (np. osoba fizyczna prowadząca działalność montuje instalację w budynku mieszkalnym nie związanym z działalnością gospodarczą). Prosument misi mieć umowę z energetyką w postaci umowy kompleksowej.

 

2. Sposób rozliczania energii wprowadzanej do sieci energetycznej.

Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a (sprzedawca zobowiązany wyznaczony przez URE – zakład energetyczny) , dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.


Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.

Komentarz: stosunek ilościowy1:0,7/1:0,8 oznacza, że za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci otrzymuje się upust na fakturze 0,7/0,8 kWh energii pobranej. Upust dotyczy kosztów energii i dystrybucji bez opłat stałych i bez akcyzy. Upust jest w odniesieniu do ilości energii pobranej. Rozliczenie może wynosić do 365 dni wstecz. Nie jasna jest sprawa okresu rozliczeniowego,… warto więc zmienić okresy rozliczeniowe w umowach kompleksowych na roczne. Nie ma możliwości rozliczenia większej ilości energii wprowadzonej do sieci energetycznej niż pobranej w powyższym stosunku ilościowym rozliczeniowym. Przykładowo dla instalacji do 10 kW – jeśli w założonym rozliczeniu rocznym wprowadzimy do sieci 5000 kWh, to możemy uzyskać upust na fakturze do 4000 kWh. System jest niezależny od cen energii, w związku z tym przy wzroście ceny energii oszczędności będą proporcjonalnie rosły do wzrostu kosztów.

 

3. Wielkość instalacji wynikająca z systemów upustów. Sprawa nie jest jasna do końca. Biorąc pod uwagę zapis rozliczenia ilości wprowadzonej energii do sieci w stosunku do ilości energii pobranej, należy prawdopodobnie go interpretować, że można rozliczyć 100% energii pobranej jeśli wprowadzimy do sieci 125% tej energii wytworzonej. Według zapisu: 1 wprowadzonej = 0,8 pobranej, to oznacza 1,25 wprowadzonej = 1 pobranej. W takiej sytuacji jeśli mamy roczny pobór 3000 kWh z czego 33% auto konsumpcji (1000 kWh) to do rozliczenia pozostaje nam 2000 kWh energii pobranej. By rozliczyć 2000 kWh (współczynnik 0,8) należy wprowadzić do sieci 2500 kWh (współczynnik 1). Łącznie należy wyprodukować 3500 kWh (1000 kWh autokomsumpcja+2500 kWh do zbilansowania). Zakładając roczną produkcję w warunkach optymalnych 950 kWh/1kWp mocy zainstalowanej, potrzebna jest instalacja o mocy 3700 Wp.

Przeliczając na zużycie energii w obiekcie 1000 kWh = instalacja 1,240 kWp.
Większa instalacja będzie produkować energię przewyższającą system opusów (energia oddana do sieci „nie zapłacona”).

 

4. Bilansowanie międzyfazowe dla instalacji trójfazowych.

Sprzedawca (zakład energetyczny), dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo–rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.


Komentarz:
zakład energetyczny ma tak liczyć energię oddawaną i pobieraną by następowało bilansowanie międzyfazowe energii w czasie rzeczywistym. W przypadku oddawania energii na jednej z faz a pobieraniu w tym samym czasie z innej fazy ma energia być zbilansowana.

 

5. Przedsiębiorcom posiadającym mikroinstalacje pozostaje funkcjonujący wcześniej system ze sprzedażą nadwyżek za 100 proc. ceny URE.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl